ΔΩΡΕΑΝ εξέταση για Covid-19  στο Σοφικό την Κυριακή 28/2/21

Στα πλαίσια ελέγχου και πρόληψης του Covid-19 , την Κυριακή 28  Φεβρουαρίου 2021  θα πραγματοποιηθούν  από το Δήμο Κορινθίων και

Αποκατάσταση ζημιών των αρδευτικών δέσεων – φραγμάτων Κάτω Άσσου και Περιγιαλίου

Με απόλυτη τεχνική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των αρδευτικών δέσεων Κάτω Άσσου και Περιγιαλίου. Και οι δύο δέσεις-φράγματα βρίσκονται