Δ. Βασιλείου για Τουριστική “Με αέρα δυστυχώς δεν βάφονται αυγά” Για την μετατροπή της κοινοπραξίας σε Α.Ε απαιτούνται κεφάλαια με μετρητά

Στην διάρκεια της συνεδρίασης του Δ/Σ της Τουριστικής την 28/12/2020, επιβεβαιώθηκε χωρίς καμία αμφισβήτηση το γεγονός ότι, από πολύ καιρό τώρα στο Λουτράκι, γίνονται λυσσαλέες προσπάθειες να εκτελεστεί ένα καλά οργανωμένο σχέδιο μετατροπής της Κοινοπραξίας Καζίνο-Δήμου σε ανώνυμη εταιρεία. Ο δήμαρχος πρωτοστατεί στην εκτέλεσή αυτού του σχεδίου!
Όμως για να γίνει η μετατροπή της κοινοπραξίας σε α.ε απαιτούνται κεφάλαια με μετρητά και αφού πρώτα αφαιρεθούν οι οφειλές της κοινοπραξίας που σήμερα ανέρχονται σε 228.000.000 ευρώ (κατά δήλωση των εκπροσώπων της Clump Hotεl s.a. Το 2017 οι οφειλές της κοινοπραξίας ήταν 110.000.000 ευρώ περίπου. Δηλαδή το καζίνο αυξανε το χρέος του κατά 3.500.000 ευρώ το μήνα περίπου από το 2017 έως σήμερα.
Με αέρα δυστυχώς όμως δεν βάφονται αυγά, πρέπει ή οι επενδυτές που είχαν, ή και αυτοί που έχουν τώρα τις μετοχές της Clump Hotεl s.a (φυσικά πρόσωπα) να καταβάλλουν τα ως άνω χρέη της κοινοπραξίας και όχι να κωλυσιεργούν. Οι ζημίες που προαναφέρονται, υπάρχει πιθανότητα να γίνουν απαιτητές από το Δήμο μας, αν η Clump Hotεl s.a σε απευκταία περίπτωση πτωχεύσει, πράγμα που σημαίνει την πλήρη οικονομική του εξαθλίωση. Μετά την εξόφληση των χρεών μπορούμε να έχουμε μια υγιή Α.Ε.
Ο δήμαρχος θέλει αυτή την ανώνυμη εταιρεία προκειμένου να πληρώνει το καζίνο λιγότερο φόρο παιγνίων, όπως από πολύ καιρό τώρα προτάσσεται και από τους συνεταίρους, μας για να αιτιολογηθεί η μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Ωραία!!!
Όμως αν αυτό συμβεί θα σημάνει την οικονομική καταστροφή του Δήμου και την απεμπόληση όλων των δικαιωμάτων μας, που απορρέουν από το κοινοπρακτικό με το οποίο πορευόμαστε από το 1995. Ήταν που ήταν το κοινοπρακτικό μια αποικιοκρατική σύμβαση, η μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρεία θα είναι ενέργεια ληστρική!!! Χάνουμε σαν Δήμος τα πάντα, αμέσως ακόμη και αυτή την άδεια του καζίνο η οποία θα περάσει στην Α.Ε.
Η παράταξή μας, προ των εκλογών του 2019 στο πρόγραμμά της, έχει εξηγήσει επαρκώς την ορθότητα των ανωτέρω και τώρα υπάρχει ο κίνδυνος να δικαιωθεί.
Η παράταξή μας έχει προτείνει λύσεις. Μιλάμε όμως σε «ώτα μη ακουόντων».Το κοινό αίσθημα και η στοιχειώδης λογική επιτάσσουν να απαιτήσουμε από την εταιρεία που διοικεί το καζίνο την καταβολή, των οφειλομένων στο ΕΦΚΑ, την εφορία κα τους διάφορους πιστωτές. Η εν λόγω εταιρεία δημιούργησε τα χρέη και υποχρεούται, όπως έχει συμφωνηθεί και εγγυηθεί, να τα εξωφλήσει, τώρα αμέσως όπως και έχει δεσμευτεί. Ο δήμαρχος όμως προσπαθεί να διευκολύνει τον κάτοχο των μετοχών του καζίνο να αποφύγει την οποιαδήποτε ανάληψη των υποχρεώσεων της εταιρείας του και δεν τον υποχρεώνει στην άμεση καταβολή των οφειλών του!!! Τον έχουμε ήδη, με τις μη ενέργειές μας, εντάξει στο προστατευτικό άρθρο 106 Α του Πτωχευτικού Κώδικα πριν το κάνει το αρμόδιο Δικαστήριο, αν τελικά τοκάνει.
Παραδίδουμε λοιπόν το δήμαρχο και την παράταξή του στην κρίση των Δημοτών και τον καλούμε να συνετιστεί τώρα, πριν είναι αργά. Να αξιώσει, δηλαδή, την άμεση εξόφληση των χρεών της κοινοπραξίας από τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να το κάνουν. Του έχουμε ήδη προσφέρει και την δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών από τη νομική ομάδα της παράταξής μας! Κάθε άλλη ενέργεια ή αδράνεια που θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις των εργαζομένων του καζίνο και τη φήμη του, αποτελεί κατάφορη ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ, αν λάβουμε επιπλέον υπ’ όψη ότι και για το ελάχιστο εγγυημένο του 2021 που θα έπρεπε να έχει καταβληθεί στα ταμεία της Τουριστικής, δεν βλέπουμε να έχει γίνει καμία ενέργεια ώστε να το απαιτήσουμε!
Δημήτρης Βασιλείου
Δημοτικός Σύμβουλος
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ»

Translate »