4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας – AgriBusiness Forum

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο συμμετείχε στο 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum που διεξήχθη στην Αθήνα, στις 6-7 Οκτωβρίου 2021, στο Μουσείο Μπενάκη, με θέμα «To μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή». Το AgriBusiness Forum που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2018, αποτελεί κορυφαίo γεγονός για την αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το διήμερο στην Αθήνα αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο προκειμένου να ενδυναμωθεί η δικτύωση, και να ενημερωθούν εκπρόσωποί του συμμετέχοντας στις εργασίες του διημέρου είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα που αφορούν την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη γεωργία καθώς επίσης και μέσω του ειδικά διαμορφωμένου χώρου (stand) στον οποίο υπήρξε σχετικό ενημερωτικό υλικό. Παράλληλα με την εκδήλωση οι συμμετέχοντες είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακό περίπτερο του ΕΑΔ στο οποίο είχε αναρτηθεί ενημερωτικό υλικό για τη βιοικονομία, την καινοτομία και τη δικτύωση στον αγροτικό χώρο όπως επίσης και για τις προκλήσεις και ευκαιρίες της νέας ΚΑΠ.

Με την παρουσία του τίμησε ο ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιος Λιβανός και αναφερόμενος στον τίτλο του Συνεδρίου «Μετάβαση των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή», τόνισε ότι οι δύο αυτοί άξονες, «η προσαρμογή στις ψηφιακές τεχνολογίες και η υιοθέτηση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία μας στο μέλλον». Και πρόσθεσε: «Η κλιματική κρίση επιβάλλει ένα μέλλον περισσότερο «πράσινο» και «υγιεινό». Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να μην έχουμε μέλλον».

Οι σύνεδροι επίσης είχαν την ευκαιρία να ακούσουν την ομιλία του Επιτρόπου Γεωργίας κ. Janusz Wojciechowski ο οποίος έδειξε αρκετά αισιόδοξος για την Ελλάδα ως προς τη μετάβαση στη πράσινη γεωργία. Τα στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι η Ελλάδα με τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παράγει και βρίσκεται χαμηλότερα από το μέσο όρο σε εκπομπές αερίων σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο τόνισε, ότι εκτός από την Κοινή Αγροτική Πολιτική θα πρέπει να συνδυαστούν και άλλες πολιτικές της ΕΕ ώστε να μεταβούμε σε πιο ανθεκτικές και συνδεδεμένες αγροτικές περιοχές, όπως προέκυψε και από την ανακοίνωση για το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος  στη συνεδρία με θέμα «Ψηφιακή γεωργία, τεχνητή νοημοσύνη & κυκλική οικονομία: συντελεστές για παραγωγικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις» αναφέρθηκε στις προοπτικές και τις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ για την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ κ. Κων/νος Μπαγινέτας παρουσίασε τις ευκαιρίες δανειοδότησης από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης στο οποίο συμμετέχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με πόρους ύψους 80 εκ. ευρώ ως παροχή εγγυήσεων στις Τράπεζες. Συγκεκριμένα το ΠΑΑ εγγυάται το 80% κάθε δανείου, που χορηγείται μέσω του ΤΕΑΑ, και μέχρι ενός ποσοστού του συνολικού χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μόχλευση των πόρων του ΠΑΑ, που οδηγεί στη δυνατότητα χορήγησης δανείων έως και 480 εκ. ευρώ. Αναλυτικότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΠΑΑ μπορείτε να δείτε εδώ.

Η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χριστιάνα Καλογήρου, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και του Αγροδιατροφικού Τομέα και στη συμβολή τους στην Τοπική Ανάπτυξη. Και τόνισε ότι «Η νέα Εθνική Στρατηγική που εκπονεί και υλοποιεί το Υπουργείο, έχει στην αιχμή της την καινοτομία, την πράσινη εποχή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα του εθνικού αγροτικού μας συστήματος, που τελικά θα οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη και κοινωνική ευημερία».

Ο κ. Τάσσος Χανιώτης Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρθηκε στις δύο βασικές στρατηγικές της επόμενης ΚΑΠ που είναι η Πράσινη Συμφωνία και η Farm to Fork (από το Αγρόκτημα στο Πιάτο). Η νέα ΚΑΠ θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα ως προς τις φιλοδοξίες για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την παραγωγή περισσότερων τροφίμων με λιγότερο κόστος. Για αυτό το σκοπό η ΕΕ θέτει ποσοτικούς στόχους και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τους εκπληρώσουν μέσω των νέων στρατηγικών σχεδίων ΚΑΠ.

Κατά το διήμερο παρουσιάστηκαν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα από υψηλού επιπέδου ομιλητές αφορούσαν το μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην αγροτική οικονομία, την επισιτιστική ασφάλεια, τη μεσογειακή διατροφή σε σχέση με τον αγροτουρισμό και την τοπική ανάπτυξη, την ψηφιακή γεωργία, το παράδειγμα της Ολλανδίας στην αγροδιατροφή και τις συνέργειες, και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να δείτε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΠΗΓΗ