3η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet στην Κόρινθο 15- 17 Ιουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει την τρίτη Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet (Κόρινθος, Δευτέρα 15 έως Τετάρτη 17 Ιουλίου) με αντικείμενο την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στα θέματα Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης και Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος, Λεωφ. Αθηνών&Αριστοτέλους 1).

Δήλωση συμμετοχής εδώ.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Τα βασικά θέματα των εισηγήσεων και σεμιναριακών ασκήσεων είναι τα εξής:

  • ΕΣΠΑ και Δημόσια Διοίκηση.
  • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Οι μελλοντικές προκλήσεις.
  • Συνήγορος του Πολίτη και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Αποτελεσματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Το ελληνικό διοικητικό σύστημα στην ΕΕ.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Ευρωπαϊκή Οικονομία και Τοπική Ανάπτυξη. Πολλαπλές δυνατότητες.
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Οργάνωση:

  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Translate »