2 σκυλιά και Τοτός

Βλέπει ο Τοτός έξω από το παράθυρο 2 σκυλιά να γ#μ!$!νται και λέει στη δασκάλα:
– Κυρία τι κάνουν τα σκυλιά εκεί έξω;
– Εεε… να Τοτέ το ένα σκυλί έχει χτυπήσει και το άλλο το βοηθάει σπρώχνοντάς το να πάει στο νοσοκομείο
– Ε, καλά κυρία και είναι ανάγκη να το πάει γ@μι$ντ@ς;