Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων για τις περιοχές Αγ. Θεοδώρων, Αθικίων και Κιάτου

Τροποποιημένοι Πίνακες Διευρυμένου Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων για τις περιοχές Αγ. Θεοδώρων, Αθικίων και Κιάτου για το διάστημα από 2-3-2021 και για όσο χρονικό διάστημα η Π.Ε. Κορινθίας χαρακτηρίζεται ως «κόκκινη» λόγω της πανδημίας covid -19.

Translate »