Χρίστος Δήμας : 32 εκατ.€ για την αποκατάσταση των ζημιών στα πρανή της διώρυγας Κορίνθου

Οπως ανέφερε σήμερα ο Υφυπουργός Χρίστος Δήμας υπογράφηκε η δέσμευση του ποσού των 32 εκατ.€, για την αποκατάσταση των ζημιών στα πρανή της διώρυγας, παράλληλα με την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης και τις καλούμενες εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορά.

Οι μελέτες έχουν εγκριθεί και στις αρχές του 2022 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

«Το κύριο μέλημα όλων μας είναι να ξανανοίξει η Διώρυγα το συντομότερο, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει αν πρώτα δεν έχει διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της, τόσο για τους εργαζόμενους αλλά και για όσους πραγματοποιούν την διέλευση.»

Σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Καραγιάννη ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και για τις εξελίξεις που αφορούν το έργο.