Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Κυριακή 30.08

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή 30.08 προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας σε: Αττική & Στ. Ελλάδα, Εύβοια & Σκύρο, περιοχές Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, νησιών Ιονίου, Έβρο, νησιά Β. & Ν. Αιγαίου