Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Δευτέρα 31.08

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα 31.08, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4️⃣ σε Αττική&Εύβοια
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 3️⃣ σε Στ.&Δυτ. Ελλάδα, Έβρο,Μαγνησία, Πελ/νησο, νησιά Ιονίου, Β.&Ν.Αιγαίου & Κρήτη