Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε Αττική, Αν. Στ. Ελλάδα, περιοχές Πελοποννήσου, Κύθηρα, Β. & Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Ζάκυνθο & Κεφαλονιά

Translate »