Υποβολή δηλώσεων στον ΕΛΓΑ Ζημιών από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ – ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Συκιωνιων όσοι αγρότες υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειες τους από χαλαζόπτωση η βροχόπτωση μπορούν, να καταθέσουν Δηλώσεις Ζημιάς στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. στο Δημαρχείο έως και την 21-10-2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι έγινε προς τον ΕΛ.Γ.Α. αναγγελία για ζημιά σε φυτικό κεφάλαιο (ελιές και άλλες καλλιέργειες) από ΧΑΛΑΖΙ και ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 04-10-2019 σε όλες τις κοινότητες της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές στις καλλιέργειές τους μπορούν, να καταθέσουν Δηλώσεις Ζημιάς στους Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. στο Δημαρχείο έως και την 21-10-2019.

Δικαιολογητικά:

1.     Α.Φ.Μ.

2.     ΑΡΙΘΜΟΣ (ΙΒΑΝ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

ΤΕΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ:

Α) Αμπελοειδή: 2 (ΔΥΟ) Ευρώ ανά στρέμμα.

Β) Δένδρα (ελεύθερο ή γραμμοειδές σχήμα – πυκνότητα έως 100 δένδρα / στρέμμα: 0,10 (δέκα λεπτά) ανά δένδρο

Translate »