Το ανέκδοτο της ημέρας

Ένας παπάς λύνει ένα σταυρόλεξο. Ρωτάει λοιπόν το παπαδοπαίδι :
– Πέντε γράμματα, το πρώτο είναι Μ, και το έχουν όλες οι γυναίκες.
– Μήτρα, πάτερ μου λέει το παπαδοπαίδι!
Και ο παπάς :
– Μήπως κατά τύχη σου βρίσκετε καμιά γόμα τέκνο μου;;;