Τι θα γίνει με την Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στους Αγίους Θεοδώρους ?