Ταχύμετρο – καταγραφικό

Ταχύμετρο (κοντέρ) – χιλιομετρητής – υπολογιστή ταξιδιού
Η εφαρμογή λειτουργεί με τη χρήση της συσκευής GPS.
Η ακρίβεια της ένδειξης της ταχύτητας και απόστασης, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες (καιρικές συνθήκες, ψηλά κτίρια, κλπ).

πρόσθετες λειτουργίες
– Υπολογιστής ταξιδίου (on/off)
– Η διάρκεια του ταξιδιού
– Χρόνος λειτουργίας (σε κίνηση)
– Χρόνος αδράνειας (σε στάση)
– Μέση ταχύτητα
– Τελική ταχύτητα
– Όριο ταχύτητας
– Προειδοποιητικός ήχος στο όριο ταχύτητας (on/off)
– Επαναφορά μετρητή
– Επιλογή μονάδας μέτρησης
– Ρολόι (GPS ή της συσκευής)
– Σήμα GPS
– Κατάσταση μπαταρίας
– Λειτουργία ημέρας – νύχτας
– Εύκολη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
– Η εφαρμογή τρέχει στο παρασκήνιο

Μονάδες μέτρησης:
– Μέτρα ανά δευτερόλεπτο
– Πόδια ανά δευτερόλεπτο
– Χιλιόμετρα ανά ώρα
– Μίλια ανά ώρα
– Κόμβοι (ναυτικά μίλια ανά ώρα)