Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων(δια περιφοράς )

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή (χρόνος έναρξης) -12:30 μμ (χρόνος λήξης) θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί κατάθεσης προτάσεων- δράσεων των κοινοτήτων για το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας.