Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων (δια περιφοράς)

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων στις 13 Απριλίου 2021, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού) και την Εγκύκλιο 426/ 13.11.2020 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

1.Περί Εγκατάστασης Γωνιάς Ανακύκλωσης στους Αγίους   Θεοδώρους.

2. Περί Εγκατάστασης Δυο (2) Γωνιών Ανακύκλωσης στους Αγίους Θεοδώρους .

3. Περί τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην οδό Σωτηρίου Λάμπρου

Translate »