Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 18 η Οκτωβρίου 2019 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
16:00 , θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης ή μη χρήσης χώρου δημοτικού κτιρίου
  στον Σύλλογο Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου έως 1.10.2022.
 2. Γνωμοδότηση επί της ηλεκτροδότησης ή μη πίλαρ φωτεινής σηματοδότησης
  στον Κόμβο Νέου Λυκείου Λουτρακίου .
 3. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
  διάρκειας για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η « ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ » επί της οδού
  Κανάρη 2 στο Λουτράκι.
 4. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων
  χώρων για το έτος 2020.
 5. Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού
  για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών
  καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες.
Translate »