Τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) στις 22 Ιανουαρίου 2020 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας, σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί η «  Α. ΤΖΕΚΟΣ - Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε.»,   επί της οδού Ποσειδώνος 17, στο Λουτράκι.

2. Γνωμοδότηση επί της συμμετοχής ή μη του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, στο Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020.