Τακτική Γενική Συνέλευση της Εστίας Κρητών Αγίων Θεοδώρων ο “ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου και ωρα 11.00 το πρωι στην αιθουσα των Κ.Α.Π.Η Αγίων Θεοδώρων θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση της Εστίας Κρητών Αγίων Θεοδώρων ο “ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”, για την συζήτηση & λήψη αποφάσεων επι των παρακάτω θεμάτων :

  1. Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα της Γ.Σ
  2. Απολογισμός Πεπραγμένων
  3. Οικονομικός απολογισμός
  4. Εγκριση οικονομικού απολογισμού
  5. Εγκριση Προυπολογισμού 2022
  6. Ημερομηνία εκλογών & αιτήσεις υποψηφιοτήτων