Συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Κινέτας

Υπό την Προεδρία της Προέδρου Αλεξάνδρας Μπαλτσιώτη, συνεδριάζει στο Κοινοτικό Κατάστημα Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για συζήτηση θεμάτων που αφορούν την διάθεση των εγκεκριμένων πιστώσεων, για την περιοχή.

  • Περί δημιουργίας Πράσινου Σημείου στην Κινέτα
  • Περί λειτουργίας Αστικής Συγκοινωνίας στην Κινέτα.
  • Προώθηση της ειλημμένης απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Μεγαρέων για την λειτουργία Δημοτικού Σχολείου στην Κινέττα.

Translate »