Συνεδριάζει το Δ.Σ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) στις 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οριστικής παραλαβής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΔΟΜΩΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ"
2. Σύνταξη και έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.