Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 12 IOYΛIOY 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗκαι ώρα 11:00π.μ. τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήσεων και παραχώρηση χώρων για τη διενέργεια υπαίθριου εμπορίου στους δικαιούχους βάσει της υπ΄ αριθμ. 40/19 ΑΔΣ.

2. Εξέταση αιτήματος της Πούλου Παναγιού για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 125τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδειών, για το έτος 2019.

3. Εξέταση αιτήματος της Αντωνίου Ουρανίας για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 205,20τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδειών, για το έτος 2019.

4. Εξέταση αιτήματος της “Νταλή Γεωργία & Σια Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 43,10τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών παιδειών, για το έτος 2019.

5. Εξέταση αιτήματος της “Νταλή Γεωργία & Σια Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 80,00τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών έτους 2019.

6. Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 65/19 ΑΔΣ ως προς το όνομα του δικαιούχου.

7. Εξέταση αιτήματος του Αμασλίδη Αναστάσιου για παραχώρηση χώρων.

8. Εξέταση αιτήματος της Νίκου Μαριάνθης για παραχώρηση χώρων.

9. Εξέταση αιτήματος του Τσώτου Σπυρίδωνα για παραχώρηση χώρων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 126τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Translate »