Συνεδρίαση της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Κοινότητας , την 10η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και την υπ΄αρίθμ. 88/2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

1. Περί ίδρυσης  ή μη Λαογραφικού Κέντρου στους Αγίους Θεοδώρους. 

2. Περί Έγκρισης Εισόδου- Εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας παραγωγής μεθυλεστέρα (βιοντήζελ) της εταιρείας « GF ENERGY ABEE” στη θέση «ΚΟΠΡΙΣΙΑ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ» στους  Αγίους Θεοδώρους.

3. Περί μεταφοράς κολώνας της ΔΕΗ στο Ο.Τ  88-Ο.Τ 93 στους Αγίους 
     Θεοδώρους.

4. Περί οριοθέτησης και διευθέτηση των ρεμάτων στα όρια της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.
Translate »