Συνεδρίαση Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Κοινότητας , την 1η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και την υπ΄αρίθμ. 88/2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

  1. Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 και τροποποίηση ή μη των αποφάσεων περί της μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου.
  1. Περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
  1. Περί Κανονισμού Λειτουργίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ» Συνεδριακού

Κέντρου Λουτρακίου.

  1. Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ

Translate »