Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα στις 18:00

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  18.00   μέσω τηλεδιάσκεψης,  με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
  2. Δέσμευση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρο πάρκινγκ (ΚΧ 306) για χρήση του Μουσικού Σχολείου στη θέση οδός Ευκλείδη , ΚΦ 605 περιοχής Μπαθαρίστρα –Δέλτα, Τομέας Ζ.
  3. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», λόγω παραίτησης του Δημητρίου Εγγλέζου,
  4. Μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 (άρθρο 44 του ν. 4735/2020)
  5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
  6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
  7. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ τους
  8. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των κ.κ. Κυνηγάρη Αθανασίου του Παύλου και της Σοφού Σοφίας του Δημητρίου συζ. Κυνηγάρη Αθανασίου, με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησία 01 στο ΟΤ 843 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα, Κόρινθος

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Δήμος Κορινθίων