Συμμετοχή του ΓΕΕΘΑ σε Σεμινάριο της ΕΕ με Τίτλο «Αξιοποίηση της CARD (Συντονισμένη Ετήσια Επισκόπηση για την Άμυνα) στον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό»

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της ενεργής συμμετοχής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στους θεσμούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΓΕΕΘΑ συμμετείχε από την Τρίτη 09 Μαρτίου έως την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 στο σεμινάριο με τίτλο «Making best use of CARD (Coordinated Annual Review on Defence) in National Defence Planning». Η CARD αποτελεί την ετήσια αποτύπωση / αξιολόγηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Πορτογαλική Προεδρία με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, στο πλαίσιο της βέλτιστης εκμετάλλευσης της CARD από τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό εκάστου εκ των κρατών – μελών της ΕΕ. Στο εν λόγω σεμινάριο το ΓΕΕΘΑ συμμετείχε στην 3η θεματική με τίτλο «Preparing the next CARD cycle», κατόπιν σχετικού αιτήματος των διοργανωτών. H εν λόγω συμμετοχή έδωσε την ευκαιρία προαγωγής των εθνικών θέσεων, καθώς και ανάδειξης των προσπαθειών που καταβάλλει η χώρα μας για την υποστήριξη των αμυντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, από την ελληνική πλευρά επισημάνθηκε η χρησιμότητα της CARD, ως εργαλείου αποτύπωσης του αμυντικού αποτυπωματος της ΕΕ, καθώς και ως οδηγού εντοπισμού ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών της στον τομέα της Άμυνας. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η προστιθέμενη αξία που προσφέρει η χρήση της CARD στη διαδικασία του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, καθόσον συνεισφέρει στον προσδιορισμό του κοινού τόπου των εθνικών αναγκών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, με απώτερο σκοπό την κάλυψή τους μέσω κοινών προγραμμάτων.

ΠΗΓΗ

Translate »