Στρατιωτικά μηχανήματα έργου πραγματοποιούν διάνοιξη δασικών δρόμων στους Αγίους Θεοδώρους

Ύστερα από αίτημα του Δήμου, το 747 ΕΤΜΧ διέθεσε για 1 μήνα 2 μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη δασικών δρόμων στους Αγίους Θεοδώρους αρχικά και στη συνέχεια στο Λουτράκι. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα έργα ξεκίνησαν την Δευτέρα το πρωί 14 Σεπτεμβρίου λίγο ποιο πάνω από τον οικισμό Λιοντάρι με κατεύθυνση προς τον Προφήτη Ηλία.

Plugin Kapsule Corp