ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 12 Πιλότων ελικοπτέρων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα τύπου Ε/Π AS-332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειρισμό των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας
Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.). εξέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Translate »