Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ – ΥΕ)

Γράφει για το ergasiakanea.eu: Χρήστος Κωνσταντινίδης

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Όλες οι θέσεις εργασίας μόνο στο ergasiakanea.eu .Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 ή και 12 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μέχρι την συμπλήρωση 24 μηνών συνολικά (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της αρχικής σύμβασης), μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2021.


Οι ειδικότητες είναι: 

ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) – Γραμματειακής Υποστήριξης 
ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γραμματειακής Υποστήριξης
ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), Εργαλειοδότης/τρια 
ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης
ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Παρασκευαστής
ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γενικών Καθηκόντων
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και Καθαριότητας
ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης

Δείτε στους παρακάτω ενεργούς συνδέσμους τις προκηρύξεις:

Mην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας (κουδουνάκι & feed), ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι, ή να μας ακολουθήσετε στο Google News, ή να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook, ή να μας ακολουθήσετε στο twitter και στο κανάλι του Youtube!


ΠΗΓΗ