Προσάραξη Θ/Γ σκάφους σημαίας Μάλτας με 14 αλλοδαπους επιβαίνοντες, στη θαλ. περ. Κουνδουρου ν. Κέας. Στο σημείο βρίσκεται 1 ΠΛΣ, ενώ σπεύδουν 1 P/K και ιδιώτες δύτες. Καιρός NΔ 2BF.

Προσάραξη Θ/Γ σκάφους σημαίας Μάλτας με 14 αλλοδαπους επιβαίνοντες, στη θαλ. περ. Κουνδουρου ν. Κέας. Στο σημείο βρίσκεται 1 ΠΛΣ, ενώ σπεύδουν 1 P/K και ιδιώτες δύτες. Καιρός NΔ 2BF.