Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για Τετάρτη 10 Ιουλίου

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη 10.07.19 Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς για Κορινθία, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική

Εάν αντιληφθούμε πυρκαγιά …

Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική 199 & δίνουμε σαφείς πληροφορίες για:

Aκριβές σημείο που βρισκόμαστε

Ακριβές σημείο & κατεύθυνση της πυρκαγιάς

Είδος βλάστησης που καίγεται

Translate »