Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς για την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο 13/09/2019
‼️ Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς στις Περιφέρειες: Αττικής(συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Κυθήρων),Στ. Ελλάδας,Θεσσαλίας,Κεντρικής Μακεδονίας, Αν.Μακεδονίας & Θράκης, Β. & Ν.Αιγαίου, Κρήτης & Πελοποννήσου.

Για το Νομό Κορινθίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4