Ποια μέτρα δέχονται οι τράπεζες ?

Όπως ξεκαθάρισαν στον διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, τα μέτρα που εξετάζονται αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις και είναι:

  • Η διευκόλυνση της πληρωμής των δανείων με την πληρωμή μόνο τόκων και όχι κεφαλαίου για ένα εξάμηνο.
  • Τα χρεολύσια των έξι μηνών που δεν θα πληρωθούν, θα κεφαλαιοποιηθούν και θα αυξηθεί ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου.
  • Θα αφορά μόνο επιχειρήσεις που ήταν ενήμερες στις 31-12-2019.
  • Η χορήγηση νέας ρευστότητας με ευνοϊκούς και ευέλικτους όρους.
  • Οι ρυθμίσεις θα είναι κατά εταιρεία και όχι γενικού χαρακτήρα, ούτε καν για κάθε κλάδο. Δηλαδή, δεν θα γίνει τετράμηνο πάγωμα της αποπληρωμής κεφαλαίου π.χ. για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά θα εξεταστεί ξεχωριστά, η περίπτωση κάθε εταιρείας, αν πρέπει να της παρασχεθεί διευκόλυνση ή όχι.
  • Πρώτη κατοικία
  • Σε ότι αφορά στην προστασία της 1ης κατοικίας, η οποία λήγει στις 30 Απριλίου, η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των θεσμών προκειμένου να παρατείνει την περίοδο προστασίας.
Translate »