Περιφέρεια Πελοποννήσου: Φαρμακευτικό-Υγειονομικό υλικό για τους συνανθρώπους μας στην Ουκρανία

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με Ιατρικούς, Φαρμακευτικούς, Οδοντιατρικούς συλλόγους συλλέγει στα 5 Διοικητήρια των Περιφερειακών ενοτήτων Φαρμακευτικό-Υγειονομικό υλικό για τους συνανθρώπους μας στην Ουκρανία.