Πελοπόννησος … Απελευθερώνονται 400 MW για εγκατάσταση αιολικών, φωτοβολταϊκών κλπ πηγών ενέργειας

Παράθυρο σε νέες επενδύσεις για αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά και έργα βιομάζας και βιοαερίου δημιουργούνται στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress.gr

Αφού η ΡΑΕ, έλαβε απόφαση για απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου περίπου 400 MW. Η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα νέων επενδύσεων, λόγω της ολοκλήρωσης της Γραμμής Μεταφοράς 400 KV Μεγαλόπολη-Πάτρα-Αχελώος που μαζί με το υποβρύχιο τμήμα Ρίο-Αντίρριο απαρτίζουν τον Δυτικό Διάδρομο της Επέκτασης του Συστήματος προς την Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ (η οποία σημειωτέων διαφέρει από την εισήγηση του Διαχειριστή) το έργο δίνει τη δυνατότητα, μετά από 7 χρόνια απόλυτης στασιμότητας, να προχωρήσουν νέα αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά και έργα βιομάζας και βιοαερίου.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιπλέον δυναμικότητα που θα δοθεί έχει ως εξής:

100 MW αιολικά

100 MW φωτοβολταϊκά (πέραν των φ/β στέγης που είναι ελεύθερα)

100 MW μικρά υδροηλεκτρικά

80 MW βιομάζα, βιοαέριο και ΣΥΘΗΑ

30 MW για έργα ενεργειακών κοινοτήτων

Μάλιστα για τα Μικρά υδροηλεκτρικά και τα έργα βιοαερίου, βιομάζας και ΣΥΘΗΑ θα ανοίξει ξεχωριστός κατάλογος για να κάνουν αιτήσεις για όρους σύνδεσης, χωριστά από τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, τομείς στους οποίους υπάρχει και η παλιά «επετηρίδα».

Αξιζει να σημειωθεί, ότι ακόμα μεγαλύτερος ηλεκτρικός χώρος αναμένεται να δημιουργηθεί στην Πελοπόννησο όταν ολοκληρωθεί και ο λεγόμενος Ανατολικός Διάδρομος Επέκτασης του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο, δηλαδή η Γραμμή Μεταφοράς που θα συνδέει το ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου, έργο του ΑΔΜΗΕ που συμβασιοποιήθηκε πρόσφατα και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021.

Η ΡΑΕ εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχει το σύστημα για να δοθεί “ζωτικός χώρος” στς ΑΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι για να επιτύχει η χώρα να συγχρονιστεί με την ευρωπαϊκή τάση, πρέπει να αρθούν όλες οι αγκυλώσεις που μειώνουν τους ρυθμούς εγκατάστασης νέων “πράσινων” επενδύσεων.

Πηγή: energypress.gr

Translate »