Πελοπόννησος .. Αναστολή λειτουργίας (28) Νηπιαγωγείων και (11)Δημοτικών Σχολείων

Σύμφωνα με Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3376/2.9.2019) σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας για το σχολικό έτος 2019-2020 είκοσι οκτώ (28) Νηπιαγωγείων και έντεκα (11)Δημοτικών Σχολείων της Πελοποννήσου. Αναλυτικά για τα Νηπιαγωγεία τα 4 αφορούν το Νομό Αργολίδας, τα 5 το Νομό Αρκαδίας, 4 στο Νομό Κορινθίας, τα 7 στο Νομό Μεσσηνίας και τα 9 στο Νομό Λακωνίας.

Σχετικά με τα Δημοτικά σχολεία, δεν θα λειτουργήσουν 5 στο Νομό Αρκαδίας, 2 στο Νομό Κορινθίας, 3 στο Νομό Λακωνίας και 1 στο Νομό Μεσσηνίας.

Οι λόγοι αναστολής λειτουργία των προαναφερόμενων είναι ποικίλοι οπως η

η έλλειψη εγγραφών, ο μη ικανός ο αριθμός των μαθητών, η έλλειψη κτιρίου για τη στέγαση του σχολείου, η έλλειψη διδακτηρίου ή η έλλειψη μαθητικού δυναμικού.

Translate »