Παρασκευή 18 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων

Στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων , στις 18 Οκτωβρίου  2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί  Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 όπως έχουν τροποποιηθεί  και ισχύουν  καθώς και την υπ΄αρίθμ. 88/2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

1)           Περί τοποθέτησης  Μπράτσων σε υπάρχουσες κολώνες Δημοτικού  φωτισμού της ΔΕΗ, στους  Αγίους   Θεοδώρους .

2) Περί άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας της ANCUTA IRIMIEA του CONSTANTIN ,σε ΚΥΕ που λειτουργεί επί της οδού Π.Ε.Ο.Α.Κ.  Αγίων  Θεοδώρων αορίστου διάρκειας.  

Translate »