Δημοσιεύονται οι πίνακες Κατάταξης της πρόσκλησης ΣΟΧ 1/2020 ανά κατηγορία, κωδικό και ειδικότητα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο εδώ


Να σημειωθεί πως βάσει του Νόμου 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση των στοιχείων των επιτυχόντων και των απορριπτέων, οι οποίοι θα μπορούν να ανατρέχουν στη στήλη που αναγράφονται τα τρία τελευταία ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.).