Χ. Δήμας – Το Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας θα διαθέτει εργαλεία που το καθιστούν ανταγωνιστικότερο & αποτελεσματικότερο

Το InvestGR Forum: (Foreign Investments in Greece) είναι πλέον ετήσιος θεσμός, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, κομμάτων, στελεχών ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, ακαδημαϊκών και ειδικών. Βασικός θεματικός άξονας της διοργάνωσης είναι το υπάρχον πλαίσιο για την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων και, κυρίως, η διατύπωση προτάσεων και διαμόρφωση επιλογών για τη βελτίωση του πλαισίου αυτού.

Το ετήσιο αυτό FORUM έχει δύο στόχους. Αφενός, να αναδείξει τις θέσεις και απόψεις των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα ως προς το πώς θα καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για τις ξένες επενδύσεις. Και, αφετέρου, να δώσει το βήμα σε εκπροσώπους της Κυβέρνησης και κομμάτων να ενημερώσουν για τις ενέργειες, τα σχέδια και τις θέσεις τους στο ζήτημα αυτό.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριος Χρίστος Δήμας μιλώντας μεσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 16 Ιουλίου περιέγραψε τις διατάξεις που εισάγει η κυβέρνηση στη Βουλή, με το επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός μιλώντας για το θέμα αυτό τόνισε τα εξής :

Πλέον, το Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας θα διαθέτει εργαλεία που το καθιστούν ανταγωνιστικότερο αλλά και αποτελεσματικότερο.

Ενεργοποιείται το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Elevate Greece με στόχο να υποστηρίξει η Πολιτεία συστηματικά τις νεοφυείς επιχειρήσεις της χώρας.

✅ Χαρτογράφηση και συγκρότηση αξιόπιστου «δυναμικού» μητρώου αναφοράς των startups
✅ Καταγραφή και δικτύωση του οικοσυστήματος καινοτομίας
✅ Παρακολούθηση της πορείας των νεοφυών επιχειρήσεων βάσει κρίσιμων δεικτών (KPIs)
✅ Παρακολούθηση του ελληνικού οικοσυστήματος
✅ Σχεδιασμός υποστηρικτικών πολιτικών και βραβεία από τον ιδιωτικό τομέα

Υπερτριπλασιάζεται το ποσοστό των υπερεκπτώσεων των δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη.

✅ Πιο συγκεκριμένα από 30%, που ήταν μέχρι σήμερα, σε 100% για επιχειρήσεις που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) ενώ παράλληλα απλοποιούνται και επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης. Στόχος της πολιτείας είναι να ενεργοποιήσει περισσότερο τις επιχειρήσεις της χώρας σε μεγαλύτερες και σημαντικές επενδύσεις στην καινοτομία.”