Οπτικοακουστικό υλικό αναφορικά με επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 57 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 60 ν.μ. ΔNΔ νήσου Κεφαλλονιάς, έχει αναρτηθεί στο [hcg.gr].

Οπτικοακουστικό υλικό αναφορικά με επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 57 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 60 ν.μ. ΔNΔ νήσου Κεφαλλονιάς, έχει αναρτηθεί στο http://www.hcg.gr.