Οδηγίες προς τους Εργαζόμενους του Δήμου ΒΕΛΟΥ -ΒΟΧΑΣ

Ο Δήμος Βέλου Βόχας σε συνέχεια της πρόσφατης απαγόρευσης κυκλοφορίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ενημερώνει τους εργαζομένους του ότι :

-Την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 οι υπάλληλοι του Δήμου θα προσέλθουν στην υπηρεσία τους σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουν λάβει και ήδη γνωρίζουν από την Παρασκευή.
Το ειδικό έντυπο – φόρμα Α θα το παραλάβουν την Δευτέρα από τους προϊσταμένους των τμημάτων τους κατά την αποχώρησή τους από την εργασία τους.
-Οι Αντιδημάρχοι, Ειδικοί Συνεργάτες και Προέδροι Κοινοτήτων θα προμηθευτούν από το Δήμο το αντίστοιχο ειδικό έντυπο για να κυκλοφορούν στο χώρο ευθύνης τους.
– Τέλος από τη Δευτέρα θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις εγκυκλίους της κυβέρνησης.

Translate »