Με εντατικούς ρυθμούς αντιπλημμυρικά έργα στη Κινέτα

Συνεχίζονται στην Πυρόπληκτη περιοχή της Κινέτας οι εργασίες απο εργολάβους. Τοποθετούνται αντιπλημμυρικα – κορμοδέματα.

Τα κορμοδέματα τοποθετούνται στα επείγοντα έργα στις καμένες πλαγιές (έργα πρώτης γραμμής αμύνης) .

Οι σκοποί κατασκευής των έργων αυτών στις καμένες πλαγιές της Κινέτας αποβλέπουν στη δημιουργία συνθηκών αποτροπής εμφάνισης επιφανειακής απορροής νερού και στη μείωση της ταχύτητας ροής, καθώς και του όγκου του. Οι μηχανισμοί αυτοί εμποδίζουν την διάβρωση του εδάφους και οποιοσδήποτε όγκος φερτών υλικών συγκρατείται.