ΛΟΥΤΡΑΚΙ – Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη) θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου, έτους 2021.
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Β’ τρίμηνο).
3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Γ’ τρίμηνο).
4.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
5.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων “Κρομμυώνειο” για χρήση κυλικείου.
6.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2021- 2022.
7.Συγκρότηση Επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων του Δήμου.