ΛΟΥΤΡΑΚΙ – Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος: “Λήψη απόφασης για τη στάση την οποία πρέπει να κρατήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, μετά την επικοινωνία του εκπροσώπου της CHCL s.a. και του Δημάρχου με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τελευταίων ημερών”.


2.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021.