ΛΟΥΤΡΑΚΙ – Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την  06 Oκτωβρίου  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Νο1 Λουτρακίου – Περαχώρας (ισόπεδοι κόμβοι – συμβολές οδών ).

2.Αποδοχή της ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΄΄ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ΄΄ 2019-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο με άξονα προτεραιότητας 1 ΄΄Αστική Αναζωογόνηση 2019΄΄για την κατασκευή του έργου  : ΄΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΜΠΑΖΗ΄΄. Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή .

3.Αποδοχή της ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄ που αφορά ΄΄Εκπόνηση μελετών & υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας (Πρόσκληση VΙΙΙ).Ορισμός Υπεύθυνου πράξης και Διαχειριστή.

4.Έγκριση ή  μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής  για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : ΄΄Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα ΄΄.

5.Έγκριση ή  μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΄΄Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας ΄΄ .

6.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΄΄Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε.  Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄ .

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: ΄΄Αισθητική – Λειτουργική – Περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

8.Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ΄αριθ. 26/2020 μελ.).

9.Έγκριση των τεχνικών εκθέσεων:

  • Υπηρεσίας ασφάλειας και επιτήρησης Δημοτικών Κτιρίων, 
  • Προμήθειας & εγκατάστασης συστήματος συναγερμού και επιτήρησης στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου,
  • Προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους για τον φυσικό χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου ΄΄Χ. ΘΩΔΗΣ΄΄,
  • Προμήθειας υλικών διαγράμμισης αγωνιστικών χώρων γηπέδων ποδοσφαίρου,
  • Προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής,
  • Προμήθειας ιατρικού υλικού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

10.Λήψη απόφασης περί αποδοχής  ή μη δωρεάς τρίτων.

11. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων ΚΟΚ έτους 2010 στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων .

12.Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους, κατόπιν της  υπ΄αρίθ. 152/2020 Α.Δ.Σ.

            Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των  ανωτέρω θεμάτων .