ΛΟΥΤΡΑΚΙ – Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 (χρόνος έναρξης) έως 11:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών) φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας “TAILOR MADE CONCEPTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” στη θέση “Λιάντρο” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

Translate »