ΛΟΥΤΡΑΚΙ .. Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 9η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 μ.μ. η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί της οδού Καραντάνη 3 στο Λουτράκι, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PepsiCo ΗΒΗ Ε.Π.Ε.

2.Ανάκληση Διαπιστωτικής Πράξης μεταβίβασης εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Γ. Λέκκα 5 στο Λουτράκι

Translate »