ΛΟΥΤΡΑΚΙ .. Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  15η Noεμβρίου 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί του  κατωτέρω  μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1.Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης  στο Λουτράκι,

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις Υπηρεσίες του Δήμου πριν την διεξαγωγή της εκδήλωσης την 16η & 17η Νοεμβρίου 2019.

Translate »