Λουτράκι – Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.Παραχώρηση ή μη, αντί μισθώματος, χρήσης δημοτικού ακινήτου για ορισμένη χρονική διάρκεια, προκειμένου να μετεγκατασταθεί ο τερματικός σταθμός του ΚΤΕΛ Λουτρακίου στο Ο.Τ. 422.
2.Έγκριση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου (Α’ φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023).
3.Αποδοχή ή μη της καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.
4.Λήψη Απόφασης περί αναγκαιότητας μετεγκατάστασης του Λυκείου Αγίων Θεοδώρων.
5.Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2021 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
6.Έγκριση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Δράσης (στοχοθεσία), έτους 2021, των ν.π.δ.δ. Δήμου μας.
7.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Δ’ τρίμηνο).
8.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου του Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO).
9.Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2020.

Translate »