Κύπρος – Τέλος για την Russian Commercial Bank – Τριγμοί στο τραπεζικό σύστημα

Ενώπιον νέων δεδομένων στον εγχώριο τραπεζικό της χάρτη βρίσκεται και πάλι η Κύπρος, έπειτα από τις εξελίξεις που σημειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα στην Russian Commercial Bank, η οποία προχωρά σε απεμπλοκή από τραπεζικές εργασίες, συνεπεία κυρώσεων της Δύσης σε ρωσικών συμφερόντων επιχειρήσεις, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

H αρχή με την RCB έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν η τράπεζα ανακοίνωσε αλλαγή στην μετοχική της δομή, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι η μετοχική δομή της RCB Bank απαρτίζεται πλέον αποκλειστικά από ιδιώτες Κύπριους μετόχους από την Διοίκηση της Τράπεζας.

Στις 22 Μαρτίου η RCB Bank Ltd ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Hellenic Bank Public Company Ltd για την πώληση ενός εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου δανείων που ανέρχεται έως τα €556 εκατομμύρια, σχετικών καταθέσεων στους λογαριασμούς των αντίστοιχων δανειοληπτών, καθώς και σχετικών υποχρεώσεων εκτός ισολογισμού. Η πώληση του σχετικού χαρτοφυλακίου θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, μέχρι τέλος Μαρτίου η πρώτη και μέχρι τέλος Μαΐου η δεύτερη και περιλαμβάνει κυρίως εταιρικά δάνεια.

Η τελευταία εξέλιξη στην RCB, αφορά την υποχρέωσή της από τις εποπτικές αρχές της Φρανκφούρτης να τερματίσει τις τραπεζικές της εργασίες και να μετατραπεί σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Αsset Management Company).

Η ανακοίνωση της τράπεζας

Οπως αναφέρει χαρακτηρικά σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, ”η RCB Bank Ltd έλαβε την απόφαση να μετασχηματίσει την τράπεζα σε μια εποπτευόμενη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management company) και μετατοπίζεται από τις τραπεζικές εργασίες, οι οποίες θα αποσυρθούν σταδιακά. Παρόλο που η RCB διατηρεί άφθονα επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, η συνεχιζόμενη και εξαιρετικά ασταθής γεωπολιτική κατάσταση καθιστά αναγκαίο τον εν λόγω μετασχηματισμό και την υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής – την σταδιακή απεμπλοκή από τις τραπεζικές εργασίες με την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της. Στη συνέχεια, αφού η Τράπεζα ολοκληρώσει τη μεταστροφή της από την αποδοχή καταθέσεων και τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων, σχεδιάζει να μετατραπεί σε μια εποπτευόμενη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθ ότι διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μετασχηματισμού, η RCB Bank θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους υφιστάμενους πελάτες της και να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα για πληρωμές ή μεταφορές καταθέσεων σε λογαριασμούς με άλλες τράπεζες και να πληροί οποιεσδήποτε τρέχουσες υποχρεώσεις.

Η RCB Bank, σε συμφωνία με την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, θα παύσει να συνάπτει νέες σχέσεις με πελάτες τόσο για καταθέσεις όσο και για δάνεια. Η Τράπεζα θα ακολουθήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και διαδικασία για την ολοκλήρωση των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων. Για την ακριβή εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, καθώς και για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης των πελατών μας ότι όλες οι υποχρεώσεις προς αυτούς θα καταβληθούν πλήρως, η RCB Bank συμφώνησε με την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ότι είναι κατάλληλος ο διορισμός ενός ειδικού ελεγκτικού οίκου, ο οποίος μαζί με την διεύθυνση της Τράπεζας θα ελέγχει τη διαδικασία ολοκλήρωσης των διακανονισμών της τράπεζας με τους καταθέτες, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λήξη των καταθετικών σχέσεων. Οι επόπτες αποφάσισαν ότι μια ομάδα επαγγελματιών από έναν ευυπόληπτο ελεγκτικό οίκο και συγκεκριμένα την Deloitte, θα αναλάβουν αυτό τον ρόλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση φυσικά και θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους κανονικά, θα οργανώσουν τη διαδικασία αποπληρωμής των καταθέσεων στους πελάτες και θα ηγηθούν του μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις βασικές αξίες της RCB για εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, η Τράπεζα θα προχωρήσει στην πλήρη αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεών της προς τους πελάτες της και θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη διαχείριση των υπολοίπων περιουσιακών της στοιχείων. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, η RCB έχει ήδη διαπραγματευτεί τη μερική πώληση των δανειακών της περιουσιακών στοιχείων ύψους 556 εκατ. ευρώ. Αυτή η ενέργεια σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα υψηλά επίπεδα ρευστότητας επιτρέπει στην RCB να ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της και να διατηρεί επαρκή ρευστά περιουσιακά στοιχεία για περαιτέρω δραστηριότητες μετά τη μετατροπή της σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Οι πελάτες μας θα ειδοποιηθούν και θα τους ζητηθεί να μεταφέρουν τις εργασίες/καταθέσεις τους σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα τους προσεχείς μήνες. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι υπάρχοντες πελάτες θα εξυπηρετούνται κανονικά. Θα συνεχίσουμε να εκτελούμε πληρωμές και μεταφορές στη βάση οδηγιών των πελατών μας και να επιτρέπουμε τη μετάβασή τους σε άλλες τράπεζες, να διεκπεραιώνουμε πληρωμές με κάρτα και υπηρεσίες αποδοχής συναλλαγών (acquiring). Θα πραγματοποιούμε πληρωμές, ως συνήθως με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία, και να αποπληρώνουμε προθεσμιακές καταθέσεις σύμφωνα με τη συμβατική ληκτότητα τους ή την τυπική περίοδο προειδοποίησης (εντός 5 εργάσιμων ημερών σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού). Σύντομα, η RCB σκοπεύει να στείλει ειδοποιήσεις στους πελάτες της για κλείσιμο λογαριασμών και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα διαπραγματεύσεις με πελάτες των οποίων οι προθεσμιακές καταθέσεις λήγουν μετά τον Ιούνιο του 2022 σχετικά με τους όρους πρόωρης αποπληρωμής με πληρωμή ολόκληρου του ποσού της κατάθεσης και των τόκων για την περίοδο κατά την οποία το ποσό βρισκόταν στην κατοχή της Τράπεζας.

Με την πλήρη αποπληρωμή όλων των αιτημάτων και των προθεσμιακών καταθέσεων, η RCB σχεδιάζει να μετατραπεί σε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το σημαντικό δανειακό της χαρτοφυλάκιο και να ειδικεύεται στην παροχή άλλων υπηρεσιών.

Η RCB θα ήθελε να ευχαριστήσει ολόψυχα τους πελάτες της για τη μακροχρόνια και αμοιβαία επωφελή συνεργασία και εκφράζει λύπη που λόγω της νέας γεωπολιτικής κατάστασης, αποφάσισε, για το συμφέρον της Κύπρου, να λάβει τέτοια μέτρα όταν όλοι οι χρηματοοικονομικοί της δείκτες ήταν σίγουρα από τους καλύτερους στην χώρα”.

Οι εξελίξεις αλλάζουν τον εγχώριο τραπεζικό χάρτη και δημιουργούν νέα δεδομένα στο τραπεζικό περιβάλλον της Κύπρου. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε εννέα χρόνια, έφυγαν από το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου τέσσερις τράπεζες: Η Λαϊκή, ο Συνεργατισμός, όπως επίσης και η FBME την εποπτεία της οποίας είχε η ΚΤ. Και τώρα η RCB.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στην κύρια σελίδα της ιστοσελίδας της Τράπεζας, εμφανίζεται πλέον η φράση ”Όχι στον Πόλεμο” και κατόπιν οι ανακοινώσεις της εταιρείας.

ΠΗΓΗ: ert.gr

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

Διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείτε Ad Blocker  εφαρμογή για τον αποκλεισμό διαφημίσεων. Υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας αυτό το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro